Privacybeleid

Privacybeleid David & Charles

Wanneer u iets bestelt, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij informeren u graag over wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben. Indien u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons op via klantenservice@david&charles.nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving daar aanleiding toe geven. Op www.david&charles.nl vindt u het meest actuele privacy beleid. Wij raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Aan de datum kunt u zien wanneer het privacy beleid voor het laatst is aangepast.

juli 2019

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
David & Charles, Asterweg 20E3, 1031HN Amsterdam is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van de gegevens zoals die staan beschreven in dit privacy beleid.

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?
Dit is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt bij 
David & Charles. Het gaat om iedereen die contact heeft of heeft gehad met 
David & Charles. Hieronder vallen onder andere de bezoekers aan onze website, contacten met de klantenservice, abonnees op de nieuwsbrief, reviews etc.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Hieronder vallen alle gegevens die naar u als individu herleidbaar zijn. Denk hierbij aan uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en IP adres.

Verwerking en verzameling van persoonsgegevens
Van iedereen die direct of -in sommige gevallen- indirect contact met ons heeft gehad worden de persoonsgegevens verwerkt. Wij ontvangen uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt, wanneer u contact opneemt met de klantenservice of wanneer u een persoonlijk afspraak met ons maakt.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Gegevens voor het uitvoeren van de order.
Wanneer u een bestelling plaatst dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de voortgang. Ook voor het uitvoeren van retourzendingen en reparatie hebben wij uw gegevens nodig. Wij vragen hiervoor uw naam, e-mail adres, bezorgadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens die gerelateerd zijn aan de bestelling 7 jaar moeten bewaren.

Gegevens in uw account.
In uw persoonlijke account bewaren we uw NAW gegevens, bezorgadres, telefoonnummer, e-mail adres, betaalgegevens en uw geboortedatum en uw geslacht indien u dat heeft ingevuld. In uw account wordt ook uw bestelgeschiedenis bewaard. De gegevens in uw account worden 7 jaar na uw laatste inlog moment bewaard. U kunt op ieder moment verzoeken om de gegevens in uw account te laten verwijderen.

Gegevens via contact met de klantenservice of persoonlijke afspraak.
Tijdens contact met de klantenservice bewaren wij de aantekeningen van uw vraag tot het moment dat de vraag is opgelost. Daarna wordt de aard van de vraag anoniem (dus zonder uw gegevens erbij vermeld) opgeslagen in onze FAQ-database. Dit doen wij om onze dienstverlening te optimaliseren. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Gegevens tijdens een bezoek aan onze website.
Om de klantervaring zo optimaal te laten verlopen zijn wij continue bezig om onze website te optimaliseren. Wij moeten ervoor zorgen dat onze site goed werkt zodat u hier optimaal gebruik van kunt maken. Bij een bezoek aan 
David & Charles verzamelen wij uw IP-adres, informatie omtrent de internet browser en de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele apparaat waarmee u ons bezoekt. Bij het verzamelen van deze gegevens zijn wij niet geïnteresseerd in de gegevens per individu maar om het grote geheel aan bezoekers. Wij passen onze website aan op data gebaseerd op een generiek bezoekers / klant profiel.

Gepersonaliseerde advertenties

Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen advertenties tonen op 
David & Charles en andere websites. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Uw surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft. Wij doen dit alleen indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

Klantonderzoek / marktonderzoek

Wij zijn voortdurend bezig om onze klanttevredenheid te meten op het gebied van onze aangeboden producten, onze dienstverlening, onze klantenservice, de manier van bezorgen etc. Daarom kunnen wij uw gegevens gebruiken om aan u te vragen of u wilt meewerken aan een vrijblijvend klantonderzoek of marktonderzoek. Met de uitkomst van deze onderzoeken kunnen wij de diverse elementen nog beter optimaliseren. Meedoen is niet verplicht, u bepaalt zelf of u hieraan mee wilt werken. Ook hierbij geldt dat wij niet geïnteresseerd zijn naar de antwoorden van een bepaalde persoon. Het gaat ons om het grote geheel. Wij zullen daarom voordat wij uw antwoorden verwerken alle gegevens verwijderen die naar u persoonlijk kunnen leiden.

Reviews
Wij ontvangen graag reviews en onze bezoekers lezen graag reviews. Wanneer u besluit een review te schrijven dan plaatsen wij deze alleen met uw toestemming. Daarnaast kiest u zelf of uw naam of andere persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor anderen. U mag ook zelf bepalen of wij contact met u mogen opnemen naar aanleiding van uw review.

Social media
Bij het gebruik van social media zoals Facebook kun je producten, advertenties of artikelen via de knoppen ‘like of share’ delen met uw vrienden op het desbetreffende social media account. Wij hebben geen toegang tot uw social media account. Het is aan te bevelen dat u zich verdiept in het privacy beleid van uw social media kanalen en hoe u uw voorkeuren kunt instellen.

Met wie worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij delen alleen gegevens die nodig zijn uw bestelling correct af te handelen. Wij verkopen uw gegevens niet aan dienstverleners of andere partijen.

Distributie partner

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen werken wij samen met PostNL. PostNL krijgt uw naam en bezorgadres. Deze informatie heeft PostNL nodig om uw bestelling op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere dienstverleners

Af en toe schakelen wij externe dienstverleners in om ons te ondersteunen op diverse vlakken. Indien wij daar persoonsgegevens voor moeten delen dan delen wij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteuning die wij vragen. Wij sluiten overeenkomsten met deze derde partijen waarin afspraken worden gemaakt wat ze met de informatie mogen doen.

Het type ondersteuning dat wij van externe partijen vragen:

- Hosting, onderhoud en service van onze website(s).

- Het ondersteunen bij onze klantenservice.

- Ondersteuning voor advertentie en marketing doeleinden.

- Ondersteuning in marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, verkrijgen van reviews.

De overheid

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de belastingdienst. Ook kan het voorkomen dat politie of justitie bepaalde gegevens nodig heeft in het geval van fraude of misbruik.

Uw rechten en de uitoefening hiervan

Recht op informatie

U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij u daarom uitgebreid geïnformeerd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen omtrent de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken bij binnen 30 dagen. Aanvragen kunt u doen via klantenservice@cleer-laud.nl

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist of verouderd zijn. Ook kunt u uw gegevens laten aanvullen indien ze niet volledig zijn. Aanvragen kunt u doen via klantenservice@
davidandcharles.nl

Recht op bezwaar maken

U heeft het recht op bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken bij direct marketing. Zo kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Indien u van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die naar u kunnen herleiden behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan willen wij dit graag samen met u oplossen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice@davidandcharles.nl Maar u heeft ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de manier waarop 
David & Charles met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag.